Dobrý den,
mým hlavním cílem je Vám nabízet ty nejlepší služby spojené s prodejem vlněných a jiných tkanin.

S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vás chci ubezpečit, že s osobními údaji zacházím s řádnou péčí,
v souladu s platnými právními předpisy a samozřejmě je chráním v maximální možné míře,
která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Pokud Vás zajímá více informací, přečtěte si následující sdělení: GDPR - Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.
Udělala jsem vše pro to, aby byly maximálně srozumitelné.

                    

Jsem společnost:
Jiřina Bubnová – Vlněné látky,
IČ 03792404, DIČ 6652071767 a ráda bych Vás informovala o tom,
jak nakládám s osobními údaji.

Vaše osobní údaje se ocitly v mé databázi na základě Vašeho požadavku nebo souhlasu
na nabídku nebo prodej vlněných a jiných tkanin.

Vaše osobní údaje jsou nutné pro účely poskytnutí obchodní nabídky nebo splnění kupní smlouvy.
Jsou nezbytným požadavkem pro uzavření kupní smlouvy a poskytnutí plnění z mé strany.

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze pro tyto účely:
•    plnění kupní smlouvy, kterou jste se mnou uzavřeli, především poskytnutí objednaného
nákupu zboží včetně služeb nabídky nových produktů
•    dodržení našich zákonných povinností jako např.: vedení účetnictví

                  

                            

     Máte právo na přístup ke svým údajům, na jejich výklad,
informace a další práva.
O přístup můžete požádat na
email: gdpr@vlnenelatky.cz


•    Vaše osobní údaje uchovávám po dobu trvání obchodního vztahu, který jsme mezi sebou uzavřeli
•    po skončení obchodního vztahu v uchovávání pokračuji, jestliže pro mne tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)
•    dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení obchodního vztahu je uplatnění nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)

K ochraně osobních údajů používám v maximální možné míře moderní technologie,
které odpovídají stupni aktuálního technického rozvoje, přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů    
 
V případě nejasností se na mne můžete s důvěrou obrátit.
 
S přáním hezkého dne.


Jiřina Bubnová
Vlněné látky Krnov